CHỨNG NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

 

I. CHỨC NĂNG

   Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức triển khai tốt các hoạt động về công tác hành chính, lễ tân, văn thư lưu trữ; quản lý tài sản, mua sắm, tu sửa thiết bị, đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của trường. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; Việc cung cấp nguyên, nhiên liệu, văn phòng phẩm, hóa chất, dược phẩm, máy móc thiết bị cho học sinh sinh viên học thực hành và cho toàn trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch, dự trù mua sắm tài sản cơ quan, thực hiện xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.

2. Báo cáo tổng hợp, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu theo quy định pháp luật không để xảy ra sai sót. Phô-tô tài liệu cho cơ quan khi được duyệt.

3. Quản lý, bảo trì xe phục vụ cho công tác. Thực hiện việc tiếp tân, khánh tiết trên tinh thần tiết kiệm.

4. Phối hợp với các phòng chức năng và bộ môn kiểm tra việc bảo quản, sử dụng dụng cụ, tài sản và báo cáo Ban Giám hiệu.

5. Xây dựng quy định sử dụng điện nước, điện thoại của cơ quan; Quy định về bảo quản, bảo trì tài sản chung của trường, triệt để thực hành tiết kiệm.

6. Chủ động sửa chữa nhỏ về điện nước trong cơ quan. Chủ động hợp đồng sửa chữa mua sắm dụng cụ thiết bị trong cơ quan dưới 10 triệu đồng.

7. Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện làm việc và học tập của cán bộ và SVHS trong trường.

8. Chịu trách nhiệm về bảo quản hồ sơ, tài sản được giao trong phạm vi phụ trách.

9. Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học công nghệ sửa chữa về dụng cụ thiết bị nghe nhìn phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy.

10. Trưởng phòng Hành chính Quản trị có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của phòng.

Phòng hành chính quản trị

 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: