Chuyên ngành Đào tạo

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ KHOA Y

 

Khoa Y trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập và phát triển từ Bộ môn Lâm sàng, Y học cổ truyền, Phụ sản.

1. Chức năng

Đào tạo Y sĩ trình độ trung cấp và hỗ trợ đào tạo các ngành điều dưỡng, dược, hộ sinh, nha, các lớp liên kết đại học, có phẩm chất chính trị đạo đức, chính trị, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Y sĩ ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

2. Nhiệm vụ

- Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn y theo kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập.

- Bố trí giảng viên giảng dạy (Có phân công kiểm tra điểm hệ số) các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành Y sĩ, Điều dưỡng, Nha và môn học y học cơ sở của ngành Dược của trường. Tổng hợp từ các Bộ môn rồi chuyển về phòng Đào tạo trước khi bắt đầu năm học 01 tuần.

- Đăng ký lịch giảng hàng tháng của khoa (Tổng hợp từ các Bộ môn) rồi chuyển về phòng Đào tạo.

- Theo dõi và xác nhận học viên đủ điều kiện dự thi hết môn ngay sau khi kết thúc môn học (Tổng hợp từ các Bộ môn) và chuyển về phòng Đào tạo để làm danh sách thi hết môn cho học sinh.

- Quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, kiểm tra nhập điểm hệ số cho giảng viên sau khi hoàn thành môn học.

- Nhận đăng ký thi lần 2, thi trả nợ học phần và chuyển về phòng đào tạo để làm danh sách thi.

- Xác nhận và tổng hợp giờ giảng cuối năm (Tổng hợp từ các Bộ môn) gửi về phòng Đào tạo sau khi kết thúc năm học 01 tuần.

- Đề xuất địa điểm thực tập, thực hành, thực tế cho học sinh ngành y của trường theo nội dung, kế hoạch của phòng đào tạo;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.

- Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.

- Làm đề xuất bổ sung hoá chất, dụng cụ thực hành, vật tư mau hỏng đối với các phòng thực hành, thực tập.

- Tư vấn, giới thiệu, tìm nguồn giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng trình Ban giám hiệu xem xét tiếp nhận.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết