Chuyên ngành Đào tạo

- Bậc học: Trung cấp
- Nhóm ngành nghề đào tạo: Khoa học sức khoẻ
- Ngành đào tạo: Dược
- Chức danh thi tốt nghiệp:Dược sĩ Trung cấp 
- Mã số đào tạo :367260
- Thời gian đào tạo:2 năm
- Phương thức đào tạo: Chính quy
- Hình thức đào tạo :Tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.
- Nơi làm việc:  Các cơ  sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo,nghiên cứu,quản lý thuộc ngành Y- Dược
- Bậc học có thể tiếp tục:Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học 

- Bậc học: Cao đẳng
- Nhóm ngành nghề đào tạo: Khoa học sức khoẻ
- Ngành đào tạo: Dược
- Chức danh thi tốt nghiệp: Cao đẳng Dược  
- Mã số đào tạo: 51900107
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Phương thức đào tạo: Chính quy
- Hình thức đào tạo: Tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.
- Nơi làm việc:  Các cơ  sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược
- Bậc học có thể tiếp tục: Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học 


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết