Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang - Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023- 2024 ( Hội đồng 09)
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh