thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và năm học 2018- 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và năm học 2018 – 2019

 

Giới thiệu ngành Cao đẳng Điều dưỡng

- Bậc học: Cao đẳng
- Nhóm ngành nghề đào tạo: Khoa học sức khoẻ
- Ngành đào tạo: Điều dưỡng
- Chức danh thi tốt nghiệp: Cao đẳng Điều dưỡng 
- Mã số đào tạo: 51720501
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Phương thức đào tạo: Chính quy
- Hình thức đào tạo : Tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.
- Nơi làm việc: Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược
- Bậc học có thể tiếp tục: Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học 

Giới thiệu ngành Cao đẳng Dược

- Bậc học: Cao đẳng
- Nhóm ngành nghề đào tạo: Khoa học sức khoẻ
- Ngành đào tạo: Dược
- Chức danh thi tốt nghiệp: Cao đẳng Dược  
- Mã số đào tạo: 51900107
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Phương thức đào tạo: Chính quy
- Hình thức đào tạo: Tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.
- Nơi làm việc:  Các cơ  sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược
- Bậc học có thể tiếp tục: Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học 

Cổng Thông tin thi vàTuyển sinh

Để tra cứu Thông tin về thi và tuyển sinh của cơ sở giáo dục  đại học đăng trên Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bạn  có  thể  truy cập đại chỉ  http://thi.moet.gov.vn.

 
ĐĂNG NHẬP NHANH
Các tin khác ...
[4/4/2019]

 
 
Các tin khác ...
[3/6/2019]

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG PARACETAMOL 500 mg

CÓ ĐỘ GIẢI PHÓNG HOẠT CHẤT ĐẠT DĐVN IV

Nguyễn Minh Thức – Trường Cao Đẳng Y tế Kiên Giang

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Điều chế được viên nang Paracetamol 500 mg có độ hòa tan đạt DĐVN IV.

Phương phápSử dụng các chất diện hoạt tween 80, natrilaurylsulfat, kết hợp với phương pháp bào chế xát hạt ướt điều chế viên nang Paracetamol 500 mg và đánh giá độ giải phóng hoạt chất theo DĐVN IV.

Kết quảViên nang Paracetamol với thành phần tween 80 tỉ lệ 1% cho độ giải phóng hoạt chất đạt theo DĐVN IV.

Kết luận: Từ các kết quả thực nghiệm cho thấy có thể điều chế viên nang Paracetamol có độ giải phóng hoạt chất đạt DĐVN IV.

Từ khóa: Paracetamol, độ giải phóng hoạt chất, tween 80.


 
 
Các tin khác ...
[17/6/2019]
 
 
Các tin khác ...
[19/5/2012]

- Trình độ đào tạo: Trung cấp.
- Nhóm ngành đào tạo: Khoa học sức khỏe.
- Ngành đào tạo: Y Sỹ dự phòng
- Chức danh khi tốt nghiệp:  Y sĩ định hướng chuyên khoa Y học Dự phòng.
- Thời gian đào tạo: 6 tháng.
- Hình thức đào tạo: tập trung.
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa.
- Cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: tại các cơ sở y tế tỉnh, huyện, xã.
- Khả năng học tập nâng cao trình độ: học liên thông lên Bác sỹ.

 
 
Các tin khác ...
[14/6/2019]
 
 
Các tin khác ...
[16/5/2019]
 
 
Các tin khác ...
[23/9/2013]

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG


            Căn cứ Quyết định 2918/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trên cơ sở trường Trung học Y tế Kiên Giang;
            Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;
            Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
            Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:

 
  • Hi?n chua có tin khác...
 
Các tin khác ...
[28/5/2019]
 
 
Các tin khác ...
[12/6/2019]
 
 
Các tin khác ...
[15/1/2019]

 

 

 

 
  • Hi?n chua có tin khác...
 
Các tin khác ...
[9/8/2016]
 
 
Các tin khác ...
[25/2/2016]
 
 
Các tin khác ...
[20/2/2019]

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2018

 


 
 
  Ngành Ðào Tạo
Ngành Điều dưỡng
Ngành Dược
 
  TƯ VẤN TUYỂN SINH
 
  Liên Kết
 
  QUẢN TRỊ MẠNG
Mail liên hệ
 
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số lượt truy cập:
32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors
  Hiện đang Online:
521