thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và năm học 2018- 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và năm học 2018 – 2019

 

Giới thiệu ngành Cao đẳng Điều dưỡng

- Bậc học: Cao đẳng
- Nhóm ngành nghề đào tạo: Khoa học sức khoẻ
- Ngành đào tạo: Điều dưỡng
- Chức danh thi tốt nghiệp: Cao đẳng Điều dưỡng 
- Mã số đào tạo: 51720501
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Phương thức đào tạo: Chính quy
- Hình thức đào tạo : Tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.
- Nơi làm việc: Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược
- Bậc học có thể tiếp tục: Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học 

Giới thiệu ngành Cao đẳng Dược

- Bậc học: Cao đẳng
- Nhóm ngành nghề đào tạo: Khoa học sức khoẻ
- Ngành đào tạo: Dược
- Chức danh thi tốt nghiệp: Cao đẳng Dược  
- Mã số đào tạo: 51900107
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Phương thức đào tạo: Chính quy
- Hình thức đào tạo: Tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.
- Nơi làm việc:  Các cơ  sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược
- Bậc học có thể tiếp tục: Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học 

Cổng Thông tin thi vàTuyển sinh

Để tra cứu Thông tin về thi và tuyển sinh của cơ sở giáo dục  đại học đăng trên Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bạn  có  thể  truy cập đại chỉ  http://thi.moet.gov.vn.

 
ĐĂNG NHẬP NHANH
Các tin khác ...
[4/4/2019]

 
 
Các tin khác ...
[18/6/2019]

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/QĐ-CĐYT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

 

 

 

 
 
Các tin khác ...
[22/10/2019]

 

 

Đại hội chi bộ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2022

 


 
  • Hi?n chua có tin khác...
 
Các tin khác ...
[19/11/2019]
 
 
Các tin khác ...
[19/5/2012]

- Trình độ đào tạo: Trung cấp.
- Nhóm ngành đào tạo: Khoa học sức khỏe.
- Ngành đào tạo: Y Sỹ dự phòng
- Chức danh khi tốt nghiệp:  Y sĩ định hướng chuyên khoa Y học Dự phòng.
- Thời gian đào tạo: 6 tháng.
- Hình thức đào tạo: tập trung.
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa.
- Cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: tại các cơ sở y tế tỉnh, huyện, xã.
- Khả năng học tập nâng cao trình độ: học liên thông lên Bác sỹ.

 
 
Các tin khác ...
[6/12/2019]
 
 
Các tin khác ...
[24/1/2019]

Tải phiếu Đăng Ký Xét Tuyển (Tuyển Sinh 2019)

 
 
Các tin khác ...
[23/9/2013]

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG


            Căn cứ Quyết định 2918/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trên cơ sở trường Trung học Y tế Kiên Giang;
            Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;
            Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
            Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:

 
  • Hi?n chua có tin khác...
 
Các tin khác ...
[24/6/2019]
 
 
Các tin khác ...
[12/6/2019]
 
 
Các tin khác ...
[15/1/2019]

 

 

 

 
  • Hi?n chua có tin khác...
 
Các tin khác ...
[10/10/2019]

Dàn Bài Kế Hoạch Chăm Sóc Bệnh Nhân

 
 
Các tin khác ...
[25/2/2016]
 
 
Các tin khác ...
[1/10/2019]
 
 
  Ngành Ðào Tạo
Ngành Điều dưỡng
Ngành Dược
 
  TƯ VẤN TUYỂN SINH
 
  Liên Kết
 
  QUẢN TRỊ MẠNG
Mail liên hệ
 
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số lượt truy cập:
32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors32768 Visitors
  Hiện đang Online:
467