Bài giảng Nguyên tắc tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"

11:32 | 19/12/2022
GPP (Good Pharmacy Practices) là " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc". GPP bao gồm các nguyên tắc cơ bản về chuyên môn và đạo đức trong thực hành nghề nghiệp tại cơ sở bán lẻ thuốc (nguyên tắc quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật) để đảm bảo việc sử dụng thuốc được chất lượng, hiệu quả và an toàn.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác