Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên Y sĩ Đa khoa - Thực hành lâm sàng - tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang

02:00 | 03/01/2023

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác