10:27 | 12/09/2023
GIẤY CHỨNG NHẬN BỔ SUNG HĐ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
01:17 | 09/06/2023
09:51 | 13/04/2023
Đoàn trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang tổ chức buổi hiến máu tình nguyện đợt 1 – năm 2023
10:25 | 09/01/2023
01:57 | 22/11/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 3 LỚP NGẮN HẠN: CẬP NHẬT KIẾN THỨC DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG,..
10:54 | 10/10/2023
10:38 | 27/09/2023
QUYẾT ĐỊNH MỞ LỚP CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2023
01:48 | 12/09/2023
TB TUYỂN SINH 3 NGÀNH MỚI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2023
08:48 | 11/07/2023
10:10 | 30/06/2023
GIẢM HỌC PHÍ 70% CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2023 - 2024
04:23 | 10/05/2023
TUYỂN SINH CĐ ĐIỀU DƯỠNG (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP)
08:16 | 03/04/2023
Trang:   1 | 2 | 3