Thông báo lịch tổng vệ sinh toàn trường chuẩn bị hè, năm học 2022-2023

08:48 | 11/07/2023

THÔNG BÁO 

Về lịch tổng vệ sinh toàn trường chuẩn bị hè, năm học 2022-2023

      Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên các lớp về lịch phân công tổng vệ sinh toàn trường trước khi nghỉ hè năm 2022 -22023, cụ thể như sau:

      - Các lớp Dược sĩ CĐ 11A, Dược sĩ CĐ 11B, Dược sĩ CĐ 11C, Dược sĩ CĐ 11D: Làm cỏ vườn thuốc nam

      - Dược sĩ CĐ 11E: Vệ sinh Hội trường 10 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Dược sĩ CĐ 11F: Vệ sinh Hội trường 6 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Dược sĩ CĐ 12A: Vệ sinh Hội trường 3,4,5 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Dược sĩ CĐ 12B: Vệ sinh Hội trường 1,2 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Dược sĩ CĐ 12C: Vệ sinh Hội trường 8 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Dược sĩ CĐ 12D: Vệ sinh làm cỏ trước HT8, nhà xe giáo viên

      - Dược sĩ CĐ 12E: Làm cỏ trong sân trước HT 1

      - Dược sĩ CĐ 12F: làm cỏ ngoài hành lang, 2 bên lề đường, từ phòng kế toán đến hội trường 6

      - Điều dưỡng CĐ 15A: Vệ sinh Hội trường 15 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Các lớp Điều dưỡng CĐ 15B, Điều dưỡng CĐ 15C, Điều dưỡng CĐ 15D : làm cỏ sân học thể dục

      - Điều dưỡng CĐ 16A:Vệ sinh Hội trường 11 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Điều dưỡng CĐ 16B:Vệ sinh Hội trường 12 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Điều dưỡng CĐ 16C:Vệ sinh Hội trường 13 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Điều dưỡng CĐ 16D:Vệ sinh Hội trường 14 (Các công việc gồm: lau cửa kính, vệ sinh nền nhà, trần nhà, quét rác trong hộc bàn, lau bàn ghế)

      - Y sĩ 15A, Y sĩ 15B: Làm cỏ trước Hội trường 3,4,5

      *) Thời gian lao động bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/7/2023, các lớp chủ động liên hệ giáo viên nghiệm thu theo bảng phân công

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

(Đã ký)

Lâm Quốc Khánh

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác