Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023

09:39 | 31/12/2022

      Căn cứ Điều 05 Nghị định số 04/2015/NĐ - CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Sự chỉ đạo Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) năm 2023; Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. Được sự nhất trí của đảng ủy, Ban Giám hiệu trường kết hợp với BCH Công Đoàn tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm 2023 nhằm kiểm điểm nghị quyết Hội nghị CB CC năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện thành công kế hoạch năm học 2022 – 2023, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến công chức, viên chức người lao động bàn tại hội nghị.

Quang cảnh toàn Hội nghị công chứ, viên chức, người lao động năm 2023

      Tham dự Hội nghị công chức, viên chức năm 2023 của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang có: TS. Nguyễn Đức Phát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang; Ths. Cao Minh Tuấn  - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Ngọc Bích – BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, TS. Phan Văn Đoàn Phó Hiệu trưởng nhà trường. Cùng hơn 70 viên chức, người lao động trong toàn trường đã về dự

      Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch, và thư ký hội nghị gồm:

      Đoàn chủ tịch:

      1. TS. Nguyễn Đức Phát – Bí thư Đảng ủy trường

      2. TS. Nguyễn Ngọc Bích – Phó Hiệu trưởng trường

      3. Ths. Nguyễn Văn Hăng – Chủ tịch Công Đoàn trường

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

      Thư ký Hội nghị:

      1. Ths. Nguyễn Cẩm Lài - Ủy viên BCH Công Đoàn

      2. DS. Nguyễn Thủy Tiên – Tổ trưởng tổ Công đoàn Công tác HSSV- QL KHCN

Thư ký Hội nghị

      Sau khi thông qua chương trình hội nghị và bài diễn văn Khai mạc của lãnh đạo trường, Hội nghị nghe thông qua các văn bản báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, báo cáo tổng kết công tác thi đua và kết quả khen thưởng năm học 2021-2022, phương hướng công tác thi đua năm 2023; dự thảo quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và  BCH Công đoàn; Quy chế thực hiện dân chủ năm 2023.

Ths. Cao Minh Tuấn đại diện BGH trường thông qua Quy chế thực hiện dân chủ năm 2023

TS. Nguyễn Ngọc Bích -  Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân

      Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, góp ý vào dự thảo chấm điểm thi đua tháng và hàng năm của BCH Công đoàn, góp ý vào quy chế chi tiêu nội bộ…

      Thay mặt Chủ tọa Hội nghị, TS. Nguyễn Đức Phát đã phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề viên chức, người lao động đặt ra, sẽ có điều chỉnh các nội dung phù hợp trong các văn bản chính thức của Hội nghị.

      Hội nghị cũng đã thông qua các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022, tặng quà cho các công đàon viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão.

TS. Nguyễn Đức Phát - Hiệu trưởng nhà trường trao quà cho viên chức, người lao động nhân dịp Tết Quý Mão

      Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm 2023 diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở và đã đạt được thành công tốt đẹp.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: