Tuyên truyền an toàn giao thông cho toàn thể học sinh, sinh viên nhà trường

04:08 | 27/12/2023

      Thực hiện công văn số: 2522/UBND-KT ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân.

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) trường xây dựng nội dung tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho toàn thể học sinh, sinh viên thông qua bộ Infographic như sau:

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác