Sinh viên ngành y trong giờ học thực hành

03:36 | 08/09/2020

Sinh viên học lâm sàng tại cơ sở thực hành ( BVĐK Tỉnh Kiên Giang)

Sinh viên tham gia thực tế tại cộng đồng

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: