Công khai giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

02:52 | 28/09/2022

      Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thực hiện theo công văn số 1270/TCGDNN-PCTT ngày 24 tháng 6 năm 2022 về lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với những ngành nghề, đào tạo giữ nguyên mã ngành, nghề nhưng thay đổi về tên gọi ngành, nghề đào tạo. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp mới cho nhà trường. 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác