SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG KẾT THÚC KHÓA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, NĂM 2023

07:39 | 06/03/2023

      Môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh là môn học điều kiện bắt buộc đối với sinh viên theo Thông tư số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thời gian học năm nay là 12 ngày (từ ngày 19 tháng 02 năm 2023 đến ngày 02 tháng 3 năm 2023). 

      Để thực hiện kế hoạch đào tạo môn học trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của trường đại học Cần Thơ. Qua đó trung tâm Giáo dục Quốc phòng chủ động lên kế hoạch đào tạo, giảng dạy tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Cần Thơ (Số 554 Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

      Kết quả sau gần 2 tuần học tập môn học trong môi trường tập trung, với sự giảng dạy tận tình của các cán bộ, chiến sĩ của trung tâm và sự phấn đấu trong học tập của tất cả sinh viên trường. Tất cả sinh viên trường Cao đẳng Y tế đã hoàn thành xuất sắc môn học và 100% sinh viên đều đạt kết quả tốt.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: