CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG
   Phòng đào tạo được Hiệu trưởng ủy nhiệm chỉ đạo thực hiện tiến độ dạy học cho các lớp trong toàn trường. Phòng đào tạo có liên quan chặt chẽ đến chất lượng đào tạo nên có mối liên quan chặt chẽ đến các Khoa, Bộ môn trong và ngoài trường. 

NHIỆM VỤ

 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể các lớp y dược hàng năm. Tổ chức thực hiện quy trình đào tạo, tổ chức kiểm tra và thi hết môn học, tổ chức thi tốt nghiệp cho SVHS các lớp theo sự chỉ đạo của hội đồng thi.
 2. Thực hiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định của Bộ. Tổ chức khai giảng, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh. Viết các báo cáo đào tạo theo yêu cầu của cấp trên.
 3. Tổ chức thực hiện các biện pháp dạy và học tích cực, tổ chức hội thi, phân công dự giảng, bình giảng, chỉ đạo viết giáo trình mới, bồi dưỡng sư phạm cho giảng viên.
 4. Chỉ đạo phát triển thư viện trường đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập. Chỉ đạo nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến phục vụ ngành nghề.
 5. Hướng dẫn thực hiện quy chế, quy định đối với giảng viên, giáo viên. Phổ biến những vấn đề liên quan đến đào tạo. Lắng nghe ý kiến đề xuất của giảng viên và sinh viên học sinh để tự hoàn thiện mọi hoạt động của phòng.
 6. Phối hợp với các phòng chức năng để thực hiện một số chế độ chính sách, quy chế, quy định có liên quan đến dạy và học và phối hợp thực hiện các phong trào. 
 7. Chủ động nghiên cứu đề xuất phối hợp với các đơn vị ngoài trường nhằm tăng cường kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm quản lý.
 8. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, thiết bị, sách thư viện, lưu trữ hồ sơ, sổ sách trong phạm vi phụ trách.
 9. Hiệu trưởng ủy nhiệm cho Trưởng Phòng Đào tạo (hoặc Phó Hiệu trưởng) chủ trì họp giao ban với các phòng, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên hằng tuần đồng thời tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo.
 10.  Trưởng phòng Đào tạo có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về mọi hoạt động của phòng.

 

 

Phòng đào tạo

 

 

 

 

 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ: