Chuyên ngành Đào tạo
[27/11/2015]

 

THÔNG BÁO

Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015


Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 và kịp thời tổng hợp báo cáo về Thanh tra tỉnh, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các cá nhân có tên theo danh sách đính kèm bên dưới thực hiện công tác kê khai theo đúng quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thời hạn các cá nhân hoàn thành bản kê khai tài sản, thu nhập gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 11/12/2015.

 

Danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tải tại đây ! 

Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập tải tại đây ! 

 

Lê Hoàng Duy

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo