02:00 | 03/01/2023
03:24 | 23/09/2022
04:00 | 06/03/2023
04:35 | 16/02/2023
MÙI CỦA ESTE
04:35 | 16/02/2023
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG QUETIAPIN FUMARAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP UV
02:44 | 30/01/2023
1. Hành chính: - Họ và tên bệnh nhân: PHAN THỊ K. D. Sinh 10/11/012 Giới:nữ - Địa chỉ: Tổ 1 Bảy biển- Lại Sơn – Kiên Hải- Kiên Giang - Nghề nghiệp: còn nhỏ - Ngày vào viện: 18h40 phút ngày 9/1/2022 2. Lý do vào viện: Sốt, loét miệng, ăn uống kém . 3. Bệnh sử: