Chuyên ngành Đào tạo
[6/2/2018]


TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số:  03-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Kiên Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2018


KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019 và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)

   Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 15 – KH/TĐTN-BTG ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang về Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019). Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tuyên truyền cho Đoàn viên thanh niên trong toàn trường về truyền thống anh hùng của BĐBP trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm Đoàn viên thanh niên trong toàn trường đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

2. Cuộc thi phải được tuyên truyền đồng bộ, sôi nổi, rộng khắp, thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của tất cả Chi đoàn và Đoàn viên thanh niên trong toàn trường nhiệt tình tham gia.

II. NỘI DUNG CUỘC THI:

1. Nội dung thi viết: Bao gồm 7 câu hỏi, cụ thể như sau:

Câu 1: Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay) được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc ra đời lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia?
Câu 2: Từ khi ra đời đến nay, Công an nhân dân vũ trang (BĐBP) có bao nhiêu đơn vị, cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND? Toàn lực lượng mấy lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng? Có bao nhiêu tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2?

Câu 3: Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu Chương, Điều? Nội dung Điều nào quy định về nhiệm vụ chung của BĐBP?

Câu 4: Văn bản nào quy định về “Ngày Biên phòng”? “Ngày Biên phòng” có những nội dung gì? Đến khi nào được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân”?

Câu 5: Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Trần Văn Thọ hy sinh năm nào? Ở đâu? Trần Văn Thọ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào? Về thành tích gì?

Câu 6: Những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nhiều chương trình, việc làm có ý nghĩa đối với nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Đồng chí (anh, chị) hãy kể tên và suy nghĩ của mình về việc làm đó?

Câu 7: Đồng chí (anh, chị) hãy viết một đoạn văn (không quá 2000 từ) nói lên cảm xúc của mình về người chiến sĩ Biên phòng hoặc viết một tấm gương người tốt, việc tốt ở đơn vị, địa phương mình trong xây dựng và bảo vệ biên giới?

2. Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến:

Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được đăng tải hàng tháng tại địa chỉ: Thanhnienviet.vn và gắn đường link, baner trên các trang điện tử của Báo Biên phòng, Báo Tiền phong, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Cổng Thánh Gióng và các trang mạng xã hội của Trung ương Đoàn.

III. THỂ LỆ CUỘC THI:

1. Đối tượng dự thi: Tất cả các Các chi đoàn trong toàn trường. Mỗi Chi đoàn tham gia tối thiểu 05 bài dự thi.

2. Yêu cầu về tác phẩm dự thi:

a) Yêu cầu chung đối với bài thi viết:

- Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân”.

- Bài dự thi phải trả lời đủ 7 câu hỏi, cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi; nội dung bài thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

4. Thời gian, nơi nhận bài dự thi, chấm thi và trao giải:

a) Thời gian:

Thời gian thi viết:

+ Bắt đầu phát động từ ngày 29/11/2017 đến tháng 11/2018.

+ Thời gian thu bài: Bài dự thi nộp về Tỉnh đoàn trước ngày 15/9/2018; cấp Trung ương trước ngày 20/11/2018.

+ Tổng kết trao giải toàn quốc: Tháng 01/2019.

- Thời gian thi trắc nghiệm trực tuyến: Bắt đầu từ tháng 01/2018 và kết thúc vào tháng 01/2019.

 b) Địa chỉ nhận bài dự thi và chấm thi, trao giải thi viết:

- Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn

 5. Cơ cấu giải thưởng:

5.1. Thi trắc nghiệm: Hằng tháng, Ban Tổ chức cấp trung ương bình chọn 01 giải nhất, giải thưởng là 01 chiếc điện thoại di động smartphone hoặc tiền mặt trị giá 1.500.000đ. Tổng giá trị giải thưởng: 18.000.000đ 

5.2. Thi viết:

* Giải tập thể: Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

* Giải cá nhân: 

- Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng), 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

- Tặng Giấy khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 05 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng); 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch, phổ đoàn viên, thanh niên trong toàn trường về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989– 03/3/2019).

- Phân công Giáo viên chủ nhiệm theo dõi, đôn đốc các đoàn viên của lớp mình gửi bài tham gia dự thi.

2. Chi đoàn:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở Chi đoàn. Bí thư tổng hợp số lượng bài dự thi đã gửi để Báo cáo số lượng về Đoàn trường.

- Mỗi chi đoàn phải tham gia ít nhất 5 bài dự thi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh đoàn;

- BTV Đoàn trường;

- Các Chi đoàn trực thuộc;

- Lưu VP (Tr).

BÍ THƯ
 
(Đã ký)


 
Lê Hoàng Duy


 


 

Trần Tuấn Anh

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo