Chuyên ngành Đào tạo
[9/1/2019]

Phần 1: Vào Website và đăng nhập

Bạn vào website của trường có địa chỉ là kgmc.edu.vn, sau đó nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập

Nếu bạn không có tài khoản bạn liên hệ thầy Thức phòng KHCN để được cung cấp tài khoản.

Phần 2: Vào giao diện quản lý

Trong giao diện quản lý có 3 thẻ là: Infor Acc, Articles, File Manager

+ Infor Acc: dùng để thay đổi mật khẩu đăng nhập

+ Articles: dùng để quản lý tin tức

+ File Manager: dùng để quản lý hình ảnh

Phần 3: Thay đổi mật khẩu

Bạn vào thẻ Infor Acc để thay đổi mật khẩu đăng nhập

Phần 4: Quản lý hình ảnh

Bạn vào thẻ File Manager để quản lý hình ảnh của mình. Bạn có thể Up hình, xem hình và xóa hình. Hình ảnh khi được up lên tài khoản của bạn có thể dùng để nhúng vào tin tức của bạn.

Phần 5: Quản lý tin tức

Bạn vào thẻ Articles để quản lý tin tức của bạn trong danh sách tin tức có các cột quản lý như:

+ View dùng để xem thử tin tức.

+ Edit dùng để chỉnh sửa tin tức (bạn chỉ sửa được các tin tức chưa được xuất bản)

+ Edl dùng để xóa tin tức (bạn chỉ xóa được tin tức chưa được xuất bản)

Phần 6: Tạo một tin tức mới

Trong thẻ Articles bạn chọn liên kết Thêm một tin mới để

Trong giao diện thêm tin mới bạn nhập nội dung tin tức của bạn vào chọn Save.

Chú ý: Nếu bạn muốn tin của mình được đăng bạn phải chọn vào dấu check "Nếu bạn chắc rằng nội dung của bạn đã hoàn chỉnh thì xin chọn dấu check" như thế người quản trị mới duyệt tin của bạn.

 

Video hướng dẫn

 

 

ThS. Đỗ Thanh Tùng

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết