Chuyên ngành Đào tạo
[31/8/2020]

BIỂU MẪU DANH MỤC THUỐC VÀ PHÂN TÍCH TOA THUỐC CAO ĐẲNG DƯỢC k3ABC


 

BẢNG DANH MỤC THUỐC TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP


  I. NHÓM THUỐC:

STT

Tên Thuốc

Tên Hoạt Chất-Hàm lượng

Dạng bào chế

Tác dụng - Chỉ định

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Cách dùng – Liều dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trang: ………….

 


   II. NHÓM THUỐC:

STT

Tên Thuốc

Tên Hoạt Chất-Hàm lượng

Dạng bào chế

Tác dụng - Chỉ định

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Cách dùng – Liều dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trang: ……….

BIỂU MẪU PHÂN TÍCH TOA THUỐC

PHÂN TÍCH TOA THUỐC


TOA THUỐC SỐ: …………

1. Thông tin bệnh nhân:

- Tên bệnh nhân: …….........................               Giới tính:……………………...

- Tuổi: ……………………………….     Nghề nghiệp:………………….

- Địa chỉ: …………………………….     Cân nặng:……………………..

- Chuẩn đoán: ……………………………………………………………

2. Phân tích toa thuốc:

STT

Tên Thuốc

Tên Hoạt Chất

Chỉ định chính

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

Trang:……….

- Nhận xét:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................


Trang:……….

 

Nguyễn Minh Thức

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết