Chuyên ngành Đào tạo
[4/10/2012]

THÔNG BÁO
Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia A, B Anh văn
khóa kiểm tra ngày 21/10/2012

Để đánh giá trình độ ngoại ngữ và cấp chứng chỉ A, B Anh văn của các học viên khóa  học từ 08/2012 đến 10/2012 của Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ,


Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo kiểm tra cấp chứng chỉ A, B Anh văn khóa kiểm tra ngày 21 tháng 10 năm 2012 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:


- Tất cả các học viên khóa học từ 08/2012 đến 10/2012 đã hoàn tất chương trình luyện thi chứng chỉ A, B Anh văn của trung tâm.

- Các đối tượng khác có nhu cầu kiểm tra cấp chứng chỉ A, B Anh văn.

2. Thủ tục đăng ký:


- Nếu là học viên của trung tâm: nhận đơn đăng ký (miễn phí) tại trung tâm, điền thông tin đầy đủ và nộp lại cho trung tâm.

- Nếu là thí sinh bảo lưu điểm của khóa thi 22/07/2012 và các học viên khóa trước: liên hệ văn phòng trung tâm để mua hồ sơ đăng ký dự kiểm tra.

- Đóng lệ phí dự kiểm tra  đầy đủ và nộp hồ sơ (thí sinh bảo lưu điểm và các học viên khóa trước) tại  Văn phòng Trung tâm  Tin học - Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.


3. Lệ phí dự kiểm tra:


- Chứng chỉ A: 150.000 đ/thí sinh.

- Chứng chỉ B: 200.000 đ/thí sinh.


4. Hạn đăng ký và nhận giấy báo dự kiểm tra:


- Thí sinh phải hoàn tất thủ tục đăng ký và lệ phí dự kiểm tra trước ngày 15/10/2012 .

- Từ  ngày 19/10/2012 đến 20/10/2012:Nhận giấy báo dự kiểm tra.


5. Hội đồng kiểm tra
: Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang./.

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                                             (đã ký)

                                                                  BS.CKII. Thái Viết Tặng

ThS. Danh Tính

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo