Sinh viên dược trong các hoạt động học tập

02:14 | 13/03/2023

Sinh viên tham gia học lý thuyết

Sinh viên tham gia học thực hành các môn

Học lý thuyết và dược lâm sàng tại cơ sở thực hành

Tham gia chăm sóc vườn thuốc nam

Tham gia các công tác xã hội 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác