09:47 | 15/09/2022

Sinh viện học thực tế lâm sàng - chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở thực hành ( BVĐK tỉnh Kiên Giang)

Sinh viên đi thực tế tại cộng đồng, cơ sở thực hành

Các hoạt động ngoại khóa của sinh viên

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác