02:00 | 03/01/2023
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Khoa y Sơ đồ tổ chức Khoa Y - Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, đứng đầu là Bs.CKI. Trần Minh Thông.