TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

A- Quá trình hình thành và phát triển:
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập từ năm 2006 theo Quyết định số 2918/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Y tế có lịch sử hình thành và phát triển từ năm 1978.
Trãi qua 40 năm, trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang với nhiệm vụ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cho tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng, là nơi bồi dưỡng, đào tạo các chuyên khoa, ngành nghề y, dược theo nhu cầu của xã hội.
Quá trình hình thành và phát triển trường có thể khái quát qua 4 giai đoạn sau:
 
1/ Giai đoạn 1: (1978 - 1987) - Thành lập Trường Trung học Y tế Kiên Giang và sau 10 năm đầu hoạt động.
 Trường Sơ học Y tế Kiên Giang với đội ngũ giáo viên gồm 3 y sĩ và 1 dược sĩ dưới sự quản lý trực tiếp của YS. Trần Chí Liêm (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế), địa điểm riêng không có, phải nhờ vào cơ sở Vĩnh Phước Miếu (phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá), với trọng trách lớn lao là đào tạo gấp rút một đội ngũ y tá sơ học và dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ kháng chiến. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ (những người có công lớn trong việc xây dựng trường từ thuở sơ khai), đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, với việc tăng cường cán bộ y tế trường Trung học Y tế Thái Bình, đến tháng 2 năm 1978, trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập với tên mới là trường Trung học Y tế Kiên Giang.
 Mặc dù trường Trung học Y tế Kiên Giang mới được thành lập nhưng vẫn chưa có cơ sở vật chất riêng, phải mượn Chùa Quan Đế và Vĩnh Phước Miếu… làm cơ sở đào tạo. Đến năm 1979, trường được tiếp nhận khu gia binh của chế độ trước để lại (địa điểm hiện nay của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang), để làm cơ sở xây dựng trường. Nhiệm vụ ban đầu của Trường trung học Y tế Kiên Giang là đào tạo y sĩ xã, các cán bộ y tế sơ học (kể cả hộ lý) và bổ túc nghiệp vụ chuyên môn, chính trị văn hóa và ngoại ngữ cho cán bộ công tác trong ngành để phân bổ về địa phương, với quy mô đào tạo ban đầu của trường từ 500 đến 600 học sinh, đồng thời phải tích cực cải tạo xây dựng trường lớp như: Phòng thực hành, thư viện, vườn thuốc nam, hội trường, khu nội trú, nơi làm việc.
Sau 10 năm thành lập, cơ sở vật chất và quy mô hoạt động của trường đã được mở rộng, nâng cấp cho phù hợp với những nhiệm vụ đào tạo mới.
* Danh mục đào tạo:
- Y sĩ đa khoa và chuyên khoa
- Dược sĩ trung cấp
- Y tế sơ học (kể cả hộ lý)
- Bổ túc công tác quản lý ngành y tế.
* Đội ngũ giáo viên: 51-56.
* Số lượng đào tạo: 1636 học sinh.
2/ Giai đoạn 2 : (1988 – 1997) – 10 năm – chặng đường tiếp theo của trường Trung học Y tế Kiên Giang
 Giai đoạn xây dựng và mở rộng qui mô trường, mở rộng thêm một số ngành nghề. Mặc dù đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường trong giai đoạn này giảm hơn nhiều so với giai đoạn 10 năm trước (vì các lý do khách quan). Nhưng trường Trung học y tế Kiên Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là đào tạo cung cấp đội ngũ cán bộ y tế cho tỉnh Kiên Giang.
* Danh mục đào tạo:
- Dược sỹ trung cấp
- Dược tá
- Y sỹ trung cấp
- Điều dưỡng trung cấp
- Nữ hộ sinh trung cấp
- Mậu dịch viên dược
- Lương y
- Nha tá
- Nhân viên sức khỏe cộng đồng
- Các chuyên khoa cho y sĩ
* Đội ngũ giáo viên: 32
* Số lượng đào tạo 1194 học sinh.
3/ Giai đoạn 3: (1998 – 2006) – Chuẩn bị nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
 Với mục tiêu mở rộng qui mô đào tạo nhằm cung cấp cán bộ y tế trình độ cao đẳng, trung cấp có đầy đủ phẩm chất đạo đức, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, Trường Trung học Y tế Kiên Giang đã tuyển dụng thêm cán bộ, giảng viên, quy hoạch và đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, tích cực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để chuẩn bị cho đề án nâng cấp trường thành trường Cao đẳng Y tế.
* Danh mục đào tạo:
- Dược sỹ trung cấp
- Y sỹ trung cấp
- Điều dưỡng đa khoa trung cấp
- Hộ sinh trung cấp
* Đội ngũ giáo viên: 53
* Số lượng đào tạo: 1529 học sinh.
4/ Giai đoạn 4: (2006 – nay) - Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang sau 12 năm hình thành và phát triển
 Qua 40 năm nỗ lực xây dựng của tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức, Trường đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực y tế của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ khi hình thành là một trường Trung Học, có một chi bộ đảng một vài đảng viên, ba phòng chức năng và một số bộ môn trực thuộc, đến nay, Trường đã được nâng lên bậc cao đẳng với một Đảng bộ có 03 chi bộ và 62 đảng viên. Nhà trường hiện có 72 cán bộ - viên chức, trong đó có 58 Giáo viên cơ hữu; 06 phòng chức năng (phòng Đào tạo, Công tác học sinh – sinh viên, Tài chính – Kế toán, Tổ chức – Cán bộ, Hành chánh – Quản trị, KHCN); 04 khoa (khoa Y, Dược, Điều dưỡng, Khoa học cơ bản); 09 Bộ môn trực thuộc khoa (bộ môn Y học, bộ môn Nha, bộ môn Y học cổ truyền, bộ môn Sản, bộ môn Dược, bộ môn Xét nghiệm, bộ môn Giáo dục chính trị - Pháp luật, bộ môn Khoa học tự nhiên, bộ môn Y tế công cộng); 01 trung tâm ngoại ngữ, tin học.
            Hiện nay Nhà trường có 07 giáo viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 29 giáo viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 01 nhà giáo ưu tú; 01 tiến sỹ; 22 thạc sỹ; 4 nghiên cứu sinh; nhiều giáo viên đang học cao học. Như vậy, Trường đã có 30/58 GV cơ hữu, chiếm 52% tổng số giáo viên có trình độ sau đại học.
Từ năm 2006 đến nay, hàng năm có gần 2.000 lượt HSSV theo học với đa dạng các chuyên ngành đào tạo như: Dược sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ Sinh, Điều dưỡng nha, Kỹ Thuật viên xét nghiệm, Y tế công cộng, Điều dưỡng phụ sản, các lớp ngắn hạn như: Chuyên khoa YHCT, Răng – Hàm – Mặt, nhân viên y tế thôn bản, y tế học đường. Đào tạo ra trường trên 15.000 cán bộ Y, Dược phục vụ cho công tác chăm sóc sức khõe nhân dân cho tỉnh nhà và các tỉnh lân cận
            Trong thời gian 05 năm trở lại đây, Trường đã thực hiện và được nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 92 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; 17 đề tài được cấp kinh phí của Sở KHCN, các đề tài này đã góp phần thiết thực vào công tác đào tạo của Trường và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Nhà trường đã tổ chức tọa đàm, tìm hiểu các cơ hội hợp tác đào tạo và việc làm cho sinh viên tại Nhật Bản, Cộng hòa liêng bang Đức, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với Đại học Trà Vinh; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Trường Trung cấp Âu Việt, Trường Trung cấp Mê kong, trường Lê Hữu Trác…

 

B- Hướng tới tương lai (giai đoạn 2018 – 2023):

          Trước tình hình khó khăn về kinh tế, cùng với cơ chế tuyển sinh như hiện nay, chúng ta cần phải xác định rõ chiến lược phát triển trong thời gian tới với phương châm: thực tế, phù hợp và năng động, trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế, cho đất nước trong công cuộc xây dựng và phát triển.
          Các mục tiêu quan trọng nhất trong giai đoạn 2018 - 2023 mà toàn thể cán bộ đảng viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang cần hướng tới là: đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho CB – CNV - GV; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà trường, xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy, chuẩn hóa chương trình… để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới; nâng cấp Trường lên Đại học Dược Kiên Giang.
          Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, chúng ta cần tập trung giải quyết một số công tác trọng điểm (giai đoạn 2018-2023) dưới đây:
          Cải cách công tác tổ chức và quản lý: tiếp tục thực hiện cải cách hành chính của đơn vị, thực hiện tốt đề án vị trí việc làm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ; phân công và quy định rõ chế độ trách nhiệm của từng cá nhân. Đẩy mạnh chuyên môn hóa, học tập nâng cao trình độ cán bộ quản lý.
          Xây dựng đội ngũ giảng viên: đây là vấn đề cốt lõi để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo và mục tiêu phấn đấu đủ điều kiện đào tạo bậc đại học. Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ, khen thưởng phù hợp cho giảng viên học cao học, nghiên cứu sinh; hỗ trợ cho giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng,thực tập ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; tiếp tục chính sách trải thảm đỏ mời các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ về cộng tác với trường, từng bước chuẩn hóa giáo viên theo quy định hiện hành. Tập trung tuyển chọn, bồi dưỡng, xây dựng các cán bộ đầu ngành cho tất cả các khoa, bộ môn. Phấn đấu đến năm 2021, toàn Trường có 60% cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ, có 5 cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ.
          Xây dựng cơ sở vật chất: tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cấp giảng đường, phòng thực hành, thi nghiệp. Thực hiện việc tu sữa KTX cho sinh viên nhằm đảm bảo ổn định nơi ở cho sinh viên và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh.
          Trang bị thêm các thiết bị dạy học hiện đại, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật, phục vụ công tác đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài các thiết bị về công nghệ thông tin,… đặc biệt chú trọng đến các thiết bị thực hành chuyên ngành y, dược. Tập trung nghiên cứu, đầu tư một số trang thiết bị thí nghiệm, phòng thí nghiệm đạt chuẩn và hiện đại theo chương trình tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
          Công tác đào tạo: mục tiêu lớn nhất là cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, có trình độ cao đáp ứng nhu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra; xây dựng ngân hàng đề thi. Phấn đấu cung cấp đầy đủ toàn bộ giáo trình, bài giảng của các môn học cho HSSV. Hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm túc nội dung “3 công khai”: công khai cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính.
          Ngành nghề đào tạo: tập trung tăng cường chất lượng đào tạo, tăng cường thực tập và thực hành các ngành, đồng thời nghiên cứu phát triển một số ngành học mới đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kết nối các cơ sở y tế nhằm hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo, làm cầu nối việc làm cho sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp. Định hướng, giới thiệu các chương trình tu nghiệp cho sinh viên học tập và làm việc tại nước ngoài
          Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học: thời gian qua, Trường đã đạt được một số thành tích về công tác NCKH đáng khích lệ. Tuy nhiên, tất cả còn rất khiêm tốn so với tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế tỉnh nhà là chủ trương của Đảng ủy, Ban giám hiệu. Thành tích NCKH của cá nhân, tập thể được tính vào giờ chuẩn của giảng viên, được đưa vào tiêu chí xem xét, bình chọn giảng viên giỏi, hàng năm.
          Tích cực tăng cường liên kết với các trường khác để đa dạng hóa, mở rộng ngành nghề đào tạo, học hỏi kinh nghiệm. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và các tổ chức quốc tế để trao đổi chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường. Xây dựng cơ sở cho sinh viên thực tập, và giới thiệu việc làm cho sinh viên.
          Công tác phong trào, đoàn thể: xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy - Chính quyền - Các đoàn thể. Tạo điều kiện cho các đoàn thể tham gia tích cực để xây dựng Trường ngày càng lớn mạnh. Hướng hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên theo mục tiêu “nâng cao chất lượng đào tạo vì sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường”.
          Từ khi hình thành cho đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của 40 năm xây dựng và phát triển, Trường luôn đứng vững và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong hệ thống đào tạo của cả nước. Trường cao đẳng Y tế Kiên Giang đã quyết tâm khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến chương trình để hội nhập trình độ đào tạo của khu vực và thế giới, tìm kiếm mọi nguồn đầu tư xây dựng trường sở, thiết bị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, chăm lo củng cố đội ngũ giáo viên, chú trọng và hỗ trợ phát triển tài năng trẻ, bồi dưỡng nhân tài, đưa hoạt động của nhà trường tiến bộ mọi mặt. Trong giai đoạn tới, Nhà trường sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hóa, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý để xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang xứng đáng là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế hàng đầu của tỉnh và khu vực.

 

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang  

 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: