10:05 | 26/04/2024
Lịch họp " Hội đồng nghiệm thu đề tài, xét duyệt SKKN năm học 2023 - 2024 - Hội đồng 09 - trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang" ( Lần 2)
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng quản lý khoa học - công nghệ Sơ đồ tổ chức Phòng quản lý khoa học - công nghệ, đứng đầu là Ths. Huỳnh Trí Thức (trưởng phòng). Phó trưởng phòng Ths. Phạm Quang Trung.
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý khoa học - công nghệ Phòng Quản lý Khoa học- Công nghệ có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện quản lý các máy móc thiết bị vi tính, điện tử trong trường. Thiết kế và sử dụng có hiệu quả website, thư viện điện tử của trường