CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

 

I. CHỨC NĂNG 
  Phòng Quản lý Khoa học- Công nghệ có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện quản lý các máy móc thiết bị vi tính, điện tử trong trường. Thiết kế và sử dụng có hiệu quả website, thư viện điện tử của trường. 

II. NHIỆM VỤ 
1. Chủ động phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị theo dõi việc sử dụng quản lý máy tính và thiết bị liên quan như: kính hiển vi kết nối vi tính, Projector, Tivi, Máy chiếu sách, quay phim…, đề xuất biện pháp sử dụng hợp lý nhất. 
2. Sửa chữa các máy móc thiết bị hư hỏng, quy định việc bảo quản, bảo trì máy móc thiết bị. Xác định phạm vi trách nhiệm của cá nhân và đơn vị trực tiếp quản lý vi tính. 
3. Quản lý tài sản thiết bị , lưu trữ dữ liệu trong phạm vi phụ trách. 
4. Thiết kế Website của trường, giới thiệu những thông tin về trường qua internet, nắm bắt cơ hội hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước. 
5. Tập huấn cho giáo viên thiết kế báo cáo khoa học, sử dụng phương tiện nghe nhìn, thiết kế bài giảng theo phương pháp hiện đại nhằm tạo hấp dẫn cho người học, người nghe. 
6. Quản lý các hình ảnh, tư liệu của trường, giúp giảng viên trình chiếu trong các buổi báo cáo, buổi giảng đạt kết quả tốt.
7. Nghiên cứu triển khai thư viện điện tử, kết nối với một số thư viện các trường phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
8. Đề xuất việc mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho dạy học và nghiên cứu khoa học trên tinh thần tiết kiệm. 
9. Đẩy mạnh việc mở các lớp tin học, ngoại ngữ tại trường tạo thuận lợi cho nhiều người học tập. Chấm thi trắc nghiệm các môn học trong trường.
10.Trưởng phòng Quản lý khoa học- Công nghệ có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về mọi hoạt động của phòng.

Phòng quản lý khoa học - công nghệ

 

 

 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: