02:06 | 26/04/2024
09:20 | 16/05/2023
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12.5.2023
10:45 | 13/05/2023
10:02 | 05/05/2023
09:17 | 04/05/2023
04:00 | 06/03/2023
02:44 | 30/01/2023
1. Hành chính: - Họ và tên bệnh nhân: PHAN THỊ K. D. Sinh 10/11/012 Giới:nữ - Địa chỉ: Tổ 1 Bảy biển- Lại Sơn – Kiên Hải- Kiên Giang - Nghề nghiệp: còn nhỏ - Ngày vào viện: 18h40 phút ngày 9/1/2022 2. Lý do vào viện: Sốt, loét miệng, ăn uống kém . 3. Bệnh sử:
11:32 | 30/01/2023
Mẫu Sổ theo dõi lịch trực, Sổ thực tập tại Bệnh viện
11:07 | 30/01/2023
NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THỰC TẬP TẠI KHOA HỒI SỨC CHỐNG ĐỘC
03:54 | 19/12/2022
Mẫu kế hoạch chăm sóc người bệnh
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Khoa điều dưỡng Sơ đồ tổ chức Khoa điều dưỡng, người đứng đầu là Trưởng khoa Nguyễn Thị Cẩm Phượng
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Khoa điều dưỡng Khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập và phát triển từ Bộ môn điều dưỡng năm 1988 với 4 nhân sự. Từ tháng 9/2009 bộ môn Điều dưỡng phát triển thành Khoa Điều dưỡng, hiện nay 09 giáo viên;  05 Ths;  tỉ lệ: 55,55% , 04 Cn tỉ lệ: 44,45%.