Tổ chức đánh giá thực tập lâm sàng Lớp: Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng

09:17 | 04/05/2023

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP LÂM SÀNG LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG      

      Căn cứ vào kế hoạch thực tập bệnh viện của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng, Khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang phối hợp với Đại học Trà Vinh đánh giá thực tập lâm sàng của sinh viên Điều dưỡng liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học. Nội dung đánh giá thực tập bệnh viện các học phần: 

     - Thc hành chăm sóc sức khỏe người lớn có bnh ni khoa 2;

     - Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh ngoại khoa 2;

     - Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh truyền nhiễm;

     - Thực hành chăm sóc sức khoẻ tâm thần;

     - Thực hành chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

     - Thực hành chăm sóc hồi sức tích cực Nhi khoa;

     - Thực hành chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh không lây-chăm sóc giảm nhẹ;

     - Chuyên đề: Chăm sóc người bệnh ung thư;

     - Chuyên đề: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa

Hình thức đánh giá: chạy trạm, mỗi trạm 8 phút với các trạm sau: 

    - Trạm 1, 3: Nhận định tình trạng người bệnh và xác định vấn đề của người bệnh phù hợp của một trường hợp lâm sàng có tình trạng bệnh diễn tiến từ đơn giản đến phức tạp trên người bệnh giả định/ Hoặc tư vấn và hướng dẫn sử dụng các biện pháp phù hợp với tình huống được đưa ra trên người bệnh giả định.

    - Trạm 2, 4, 5, 6, 7: Sinh viên thực hiện kỹ năng chăm sóc cơ bản hoặc cho người bệnh dùng thuốc trên mô hình hoặc trên người bệnh giả định.

    - Trạm 8: Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh theo tình huống (chuyển khoa/chuyển viện/xuất viện,…).

Một số hình ảnh buổi đánh giá, tại đây.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác