09:51 | 14/05/2024
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2024 - 2025
11:50 | 22/03/2024
Quy định về thực hiện đề tài - Sở Y tế - 2024
08:04 | 19/03/2024
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2025
10:17 | 17/04/2023
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang phối hợp với Bệnh viện Đa Khoa tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về nghiên cứu khoa học chuyên ngành Y - Dược
09:54 | 11/08/2022
10:35 | 06/05/2024
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang - Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023- 2024 ( Hội đồng 09)
11:05 | 08/03/2024
Biểu mẫu hướng dẫn thực hiện sáng kiến và các biểu mẫu kèm theo
02:04 | 26/06/2023
Hội đồng nghiên cứu khoa học trường tổ chức xét duyệt đề cương năm học 2023 - 2024
10:17 | 21/06/2023
Thông báo Lịch họp " Hội đồng thông qua đề cương - Hội đồng 08 - trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang"
08:52 | 27/02/2023
01:43 | 03/11/2022
09:22 | 20/10/2022
Trang:   1 | 2