Sở Khoa học công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2025

08:04 | 19/03/2024

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác