09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng hành chính - quản trị Sơ đồ tổ chức Phòng hành chính - quản trị, đứng đầu là Ths. Trần Văn Sơn
09:59 | 17/07/2022
Chứng năng nhiệm vụ Phòng hành chính – quản trị Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức triển khai tốt các hoạt động về công tác hành chính, lễ tân, văn thư lưu trữ; quản lý tài sản, mua sắm, tu sửa thiết bị, đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của trường. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; Việc cung cấp nguyên, nhiên liệu, văn phòng phẩm, hóa chất, dược phẩm, máy móc thiết bị cho học sinh sinh viên học thực hành và cho toàn trường