Hội đồng nghiên cứu khoa học trường tổ chức xét duyệt đề cương năm học 2023 - 2024

02:04 | 26/06/2023

      Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong các cơ sở giáo dục nói chung, đặc biệt là các trường Cao đẳng - Đại học. Bởi vì nghiên cứu khoa học không những tạo ra tri thức mới và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cộng việc, quản lý của nhà trường. Mà còn là động lực phát triển các kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên và giáo viên, giúp họ trở nên chuyên nghiệp và đóng góp vào cộng đồng khoa học. Đặc biệt nghiên cứu khoa học giúp nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách cập nhật kiến ​​thức mới nhất, áp dụng chúng vào quá trình giảng dạy và là nguồn tài liêu quý giá để các sinh viên và giảng viên tham khảo.      

           Trong hai ngày 22 và 23 / 06/ 2023. Hội đồng Khoa học nhà trường ( Hội đồng 08) đã tổ chức họp nhằm xét duyệt đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học của trường. Thành viên hội đồng nghiên cứu khoa học trường là những giảng viên giỏi, uy tín; những cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm có trình độ trên thạc sĩ; Đặc biệt hội đồng khoa học trường có tham dự của thạc sĩ, dược sĩ Đỗ Thiện Tùng, với vai trò là phó chủ tịch Hội đồng.

      Qua hai ngày làm việc hết sức khẩn trương, tích cực và đầy trách nhiệm Hội đồng đã thực hiện nhận xét, góp ý và đánh giá cho 18 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của các chủ nhiệm là giảng viên trường tham gia. Kết quả có 14 đề tài, sáng kiến được hội đồng chấp thuận thông qua ( 11 đề tài, 1 sáng kiến thông qua chính thức; 02 đề tài chuyển thực hiện sáng kiến), và 04 để tài phải tiến hành chỉnh sửa, viết lại đề cương.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI ĐỒNG

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác