Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2024 - 2025

09:51 | 14/05/2024

 

* Mẫu đăng ký danh sách báo cáo đề cương NCKH/ SKKN:  Download file

* Quy định và biểu mẫu về thực hiện các đề tài NCKH: Download quy định

* Quy định và biểu mẫu về thực hiện sáng kiến kinh nghiệm: Download quy định 

* Hướng dẫn soạn Slide báo cáo trong NCKH: Download

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác