Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang - Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023- 2024 ( Hội đồng 09)

10:35 | 06/05/2024

      Ngày 03/ 05 / 2024, tại trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Hội đồng nghiên cứu Khoa học trường đã họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 (Hội dồng 09) theo Quyết định 1179/ QĐ-SYT ngày 04/03/2024 về việc "Thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 -2024 tại trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang" và Thông báo số 1206/TB-SYT "Về việc tổ chức, đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 -2024 tại trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang" của Sở Y tế.

      Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 -2024 tại trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang ( Hội đồng 09) với sự tham gia của 09 thành viên là giảng viên, cán bộ có kinh nghiệm, kiến thức trong nghiên cứu khoa học các khoa tại trường và đặc biệt là nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Đặc biệt là sự tham dự của ThS. DS Đỗ Thiện Tùng, phó Giám đốc Sở Y tế với vai trò là phó chủ tịch thường trực hội đồng. Với kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực tiễn nghiên cứu khoa học những đóng góp, nhận xét của ThS Tùng sẽ giúp các cán bộ, giảng viên trường có định hướng, hoàn thiện những kỹ năng và hạn chế những thiếu sót trong nghiên cứu khoa học sau này.

      Sau quá trình làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm với những nhận xét về chuyên môn sâu các ngành Dược, Y, Điều dưỡng và các đề tài về xã hội, quản lý, khoa học cơ bản,.... Hội đồng đã góp ý, chỉnh sửa và thông qua 09 đề tài, xét công nhận 03 sáng kiến kinh nghiệm. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU.

Quang Trung

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác