KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5/2023

10:02 | 05/05/2023

SỞ Y TẾ TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2023

Căn cứ Công văn số 13/HĐD ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội Điều dưỡng Việt Nam về việc Tổ chức Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế;

       Căn cứ Công văn số 04/CHGVĐD ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chi hội Giáo viên Điều dưỡng về việc Hướng dẫn tổ chức tháng hoạt động chào mừng ngày Điều dưỡng Quốc tế;

       Khoa Điều dưỡng - Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

      Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành điều dưỡng qua đó giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Điều dưỡng cao đẳng các khóa 14, 15, 16.

      Nâng cao sự hiểu biết của sinh viên điều dưỡng về ngành nghề điều dưỡng, giúp giáo viên, sinh viên điều dưỡng ôn lại truyền thống ngày Quốc tế điều dưỡng.

      Tạo động lực, truyền cảm hứng cho sinh viên điều dưỡng thêm yêu nghề và tận tụy với công việc trong tương lai.

      Tạo phong trào thi đua học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc trong lương lai của sinh viên điều dưỡng.

      Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên điều dưỡng.

2. Yêu cầu

      Tổ chức buổi họp mặt đảm bảo trang trọng và có ý nghĩa. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ.

      Tất cả sinh viên điều dưỡng năm 01, năm 02, năm 03 tích cực tham gia các phong trào chào mừng ngày Quốc tế điều dưỡng do khoa tổ chức.

      Các cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, công bằng, tránh ảnh hưởng đến thời gian học tập của sinh viên.

* Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Chi tiết tại đây!

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác