KẾ HOẠCH THỰC TẬP THỰC TẾ TỐT NGHIỆP LỚP ĐIỀU DƯỠNG CĐ KHÓA 15

02:06 | 26/04/2024

KẾ HOẠCH THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

Lớp: Điều Dưỡng Cao Đẳng chính quy khóa 15

Niên khóa: 2021-2024

Căn cứ Thông tư số: 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ quyết định số 383/QĐ-CĐYT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc ban hành “Chương trình chi tiết đào tạo Điều dưỡng Cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo số 424/KH-CĐYT ngày 16 tháng 8 năm 2023 và Kế hoạch thực tập lâm sàng số 436/KH-CĐYT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

Nay trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang lập kế hoạch thực tập thực tế tốt nghiệp cho lớp Điều dưỡng Cao đẳng Khóa 15ABCD (tổng số 93 sinh viên), như sau:

1. Mục tiêu:

-  Mô tả được mô hình tổ chức, trang thiết bị và các hoạt động của khoa thực tế tốt nghiệp.

- Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục sức khỏe và mô tả các kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại nơi thực tập.

- Nhận xét công tác chăm sóc người bệnh tại khoa thực tập và đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

2. Chỉ tiêu chung:

- Mỗi sinh viên phải chủ động tìm hiểu về mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị thực tập;

- Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục sức khỏe dưới sự phân công của Bác sĩ Trưởng khoa, Điều dưỡng Trưởng khoa và giáo viên quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập. Lập kế hoạch chăm sóc cho 6 người bệnh tại các khoa đang đi thực tế (mỗi khoa ít nhất có 1 người bệnh) vào quyển báo cáo.

- Tìm hiểu hoạt động khoa phòng nơi thực tập và các sinh hoạt chuyên đề điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện; bệnh viện thành phố.

2.1. Chỉ tiêu cụ thể:

2.2. Nội dung

Chi tiết tại file đính kèm.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác