MÔ PHỎNG TRONG R

02:01 | 28/09/2022

      Ngày nay, mô phỏng (phương pháp mô phỏng) chiếm một vị trí quan trọng trong nghiên cứu khoa học, bao gồm lý thuyết lẫn thực nghiệm. Với sự phát triển ngày càng nhanh và phức tạp của các ngành khoa học nói chung và toán học nói riêng, các phương pháp lý thuyết gặp nhiều khó khăn, bởi lẽ đó thường sử dụng phép tính gần đúng. 
      Mô phỏng là một phương pháp số để thực hiện các thí nghiệm trên máy tính. Nó cho phép chúng ta xây dựng và kiểm tra các mô hình trong thực tế. Trong thống kê, các thí nghiệm mô phỏng thường được sử dụng để nghiên cứu những tính chất của các phương pháp thống kê. Nhiều quá trình ngẫu nhiên trong thực tế đã được mô phỏng trên máy tính với sự trợ giúp của số ngẫu nhiên và đặc biệt phần mềm R sẽ giúp chúng ta thực hiện được những điều đó…      

      Mô phỏng được ứng dụng rộng rãi trong kinh tế, k thuật, khoa học xã hội và nhiều lĩnh vực khác. Theo Từ điển chính xác Oxford, bản 1976, “mô phỏng có nghĩa là giả cách, …, làm ra vẻ như, hành động như, bắt chước giống với, mang hình thức của, giả bộ như..., làm giả các điều kiện của tình huống nào đó thông qua một mô hình với mục đích huấn luyện hoặc tiện lợi”.

      Về mặt ý nghĩa kỹ thuật, mô phỏng hàm chứa việc áp dụng một mô hình nào đó để tạo ra kết quả, chứ không có nghĩa là thử nghiệm một hệ thống thực tế nào đó đang cần nghiên cứu hay khảo sát. Nếu mô hình có chứa các thành phần hay yếu tố ngẫu nhiên thì chúng ta có mô phỏng ngẫu nhiên.

Xem thêm...

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác