ỨNG DỤNG R VÀO CÁC HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐẶC BIỆT

01:53 | 28/09/2022

      R là một phần mềm hoàn toàn miễn phí. Tuy miễn phí, nhưng chức năng của R không thua kém các phần mềm thương mại. Tất cả những phương pháp, mô hình mà các phần mềm thương mại có thể làm được thì R cũng có thể làm được. R có lợi thế là khả năng phân tích biểu đồ tuyệt vời. Không một phần mềm nào có thể sánh với R về phần biểu đồ! Một lợi thế khác là R gắn liền với giới học thuật, hầu hết những mô hình thống kê mới nhất đều được hỗ trợ bởi R. Trong các bài báo của tạp chí hàng đầu về các phần mềm thống kê –Journal of Statistical Software– hầu hết là về R. Đây là những kiến thức mở rộng, tham khảo thêm dành cho sinh viên cao đẳng y dược đã và đang học chương trình Xác suất thống kê y học (thực hành).     

      Ứng dụng xác suất thống kê vào thực tiễn, đặc biệt là trong công nghệ thông tin và y học, là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Chúng ta đều biết xác suất là nền tảng của phân tích thống kê. Tất cả các phương pháp phân tích số liệu và suy luận thống kê đều dựa vào lí thuyết xác suất. Lí thuyết xác suất quan tâm đến việc mô tả và thể hiện quy luật phân phối của một biến số ngẫu nhiên. “Mô tả” ở đây trong thực tế cũng có nghĩa đơn giản là đếm những trường hợp hay khả năng xảy ra của một hay nhiều biến. Chẳng hạn như khi chúng ta chọn ngẫu nhiên hai đối tượng và nếu hai đối tượng này có thể được phân loại bằng hai đặc tính như giới tính và sở thích, thì vấn đề đặt ra là có bao nhiêu tất cả “phối hợp” giữa hai đặc tính này. Hay đối với một biến số liên tục như huyết áp, mô tả có nghĩa là tính toán các chỉ số thống kê của biến như trị số trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn, … Từ những chỉ số mô tả, lí thuyết xác suất cung cấp cho chúng ta những mô hình để thiết lập các hàm phân phối cho các biến số đó. Bài viết này sẽ được đề cập chi tiết về các hàm phân phối xác suất đặc biệt và cách ứng dụng R để giải những ví dụ gần gũi và thiết thực về hàm phân phối xác suất trong y học.

Xem thêm...

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác