02:18 | 17/11/2022
09:54 | 11/08/2022
08:21 | 08/12/2023
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
02:42 | 17/11/2022
02:53 | 17/10/2022
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tổ chức cán bộ Sơ đồ tổ chức Phòng tổ chức cán bộ, đứng đầu là ThS. NGUYỄN VĂN HĂNG (trưởng phòng), phó phòng là ThS. LÊ HOÀNG DUY
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tổ chức cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện tổ chức bộ máy nhà trường, quản lý nhân lực trong trường, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chịu trách nhiệm công tác thi đua, bảo vệ, an toàn cơ quan.
04:10 | 05/03/2021
Những lưu ý khi lựa chọn ngành nghề cho tương lai 18 tuổi, nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt với quyết định quan trọng đầu tiên trong đời: công việc, chọn ngành nghề, chọn trường theo đam mê hay mong muốn của gia đình.
10:48 | 03/01/2021
Hiểu đúng mình để chọn đúng ngành học Làm sao để xác định đúng năng lực bản thân, từ đó chọn ngành học phù hợp là mối quan tâm chính của học sinh lớp 12
12:00 | 08/09/2019
Trang thông tin tuyển dụng nhân sự nổi tiếng hiện nay