Chuyên ngành Đào tạo

       Nhằm thúc đẩy phong trào lao động - sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật thông báo thể lệ " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VI (2016 -2017).

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi

Trường Đại học Kiên Giang thông báo mở lớp tập huấn “Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu”

  Hội đồng nghiện cứu Khoa học và sáng kiến - Trường cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo tới tất cả các cán bộ, giảng viên, công nhân viên trường có đề tài được hội đồng xét duyệt đề cương thông qua thực hiện trong năm học 2015 -2016, kế hoạch kiểm tra dữ liệu và nghiệm thu đề tài, sáng kiến cấp cơ sở thực hiện tại Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Năm học 2015 - 2016 như sau:


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo