09:22 | 26/04/2024
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang khai mạc hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2023 -2024
02:21 | 21/11/2022
LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2022
02:52 | 28/09/2022
Công khai giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
07:39 | 06/03/2023
08:29 | 21/02/2023
12:00 | 12/07/2022
Sơ đồ tổ chức phòng đào tạo Sơ đồ tổ chức phòng đào tạo, đứng đầu là BSCKI Nguyễn Văn Thật làm trưởng phòng, phó phòng là CN Trần Thị Kim Loan
12:00 | 12/07/2022
Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo Phòng đào tạo được Hiệu trưởng ủy nhiệm chỉ đạo thực hiện tiến độ dạy học cho các lớp trong toàn trường. Phòng đào tạo có liên quan chặt chẽ đến chất lượng đào tạo nên có mối liên quan chặt chẽ đến các Khoa, Bộ môn trong và ngoài trường.