Chuyên ngành Đào tạo

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, phòng Đào tạo thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2021 như sau:

QUYẾT ĐỊNH 142/CĐYT-CTHSSV NGÀY 31/5/2021 V/V NGHỈ HỌC NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID_19


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết