CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

04:21 | 08/11/2023

      Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1636-QĐ/ĐUK, ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trên cơ sở nâng lên từ chi bộ. Qua quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng và phát triển nhà trường thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín trong tỉnh Kiên Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Điểm nổi bật trong hoạt động của Đảng bộ là công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới.

Hội nghị đảng viên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2020-2025)

      Trường Trung học Y tế Kiên Giang được thành lập từ năm 1978, năm 1980 nhà trường thành lập Đảng bộ cơ sở, đến năm 1986 là chi bộ cơ sở, từ tháng 04/2012 đến nay thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1636-QĐ/ĐUK, ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hiện nay Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang có 62 đảng viên (trong đó có 14 đảng viên là HSSV) chia làm 03 chi bộ trực thuộc. Ban Thường vụ có 03 đồng chí (01 bí thư và 01 phó bí thư), Ban Chấp hành có 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra có 05 đồng chí (01 chủ nhiệm và 01 phó chủ nhiệm).

      Xác định công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển đảng viên trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên (HSSV). Nhiều HSSV là đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

TS. Nguyễn Ngọc Bích, UV BTV Đảng uỷ - Bí thư Chi bộ 2 trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới

      Để tạo nguồn phát triển Đảng, hằng năm BCH Đảng ủy chỉ đạo 03 chi bộ, các phòng, khoa, các đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để quần chúng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng tích cực trong các hoạt động an sinh, xã hội để giới thiệu cho Đảng ủy xem xét tham gia lớp học nhận thức về đảng viên mới. Trong công tác phát triển Đảng nhà trường luôn chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, số lượng, chú trọng chất lượng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy, chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

      Trong quá trình hình thành và phát triển, từ năm 1981 đến tháng 11/2023 Nhà trường kết nạp được 120 đảng viên, công tác kết nạp đảng viên mới luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao hằng năm. Việc lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng bộ xem xét kết nạp tại trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trong thời gian qua được thực hiện đúng quy định, dân chủ, công khai từ các phòng, khoa, công đoàn, đoàn thanh niên. Với phương châm không hạn chế số lượng nhưng phải coi trọng chất lượng, đối với những HSSV được đưa vào diện xem xét kết nạp, ngoài đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả học tập khá, giỏi, phải tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội nhà trường và Đoàn thanh niên phát động, được chi đoàn tín nhiệm cao và giới thiệu. Những cán bộ, giảng viên và HSSV khi trở thành đảng viên trong thời gian qua đều khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng Nhà trường luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung như sau:

      Một là, Chi ủy chi bộ thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng - Chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng.

      Hai là, Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

      Ba là, Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.

      Bốn là, Cần xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, góp ý phải thẳng thắn chân thành, cởi mở.

      Năm là, Mỗi đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, “vì sự nghiệp trăm năm trồng người” không đơn thuần chỉ là dạy chữ mà còn phải dạy cả người; mỗi đảng viên là cán bộ, giảng viên phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn để nâng cao chất lượng trong mỗi giờ lên lớp.

      Sáu là, Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Xác định vào Đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng thì chỉ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

                                                                  Người viết: GVC, ThS. Cao Minh Tuấn

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác