Phát động cuộc thi sáng tác và phát hành biểu tượng Logo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

04:20 | 09/05/2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác và phát hành biểu tượng

Logo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

      Ban Giám hiệu trường xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác và phát hành biểu tượng Logo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang với các nội dung sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      1. Mục đích:

      - Cuộc thi sáng tác và phát hành biểu tượng Logo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang nhằm mục đích chọn mẫu biểu tượng thể hiện nét đặc trưng, tiêu biểu của nhà trường trong hơn 45 năm hình thành và phát triển, và phải đảm bảo là hình ảnh đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

      - Thu hút sự quan tâm tham gia và khả năng sáng tạo nghệ thuật của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân để xây dựng sản phẩm trực quan có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, nội dung sâu sắc và có tính lan toả nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

      - Biểu tượng Logo được chọn sẽ sử dụng cho công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nhà trường; sử dụng in ấn trên các tạp chí, sách báo, công bố trên Website chính thức của trường, dùng trong các tặng phẩm của trường và việc giao dịch khác.

      2. Yêu cầu:

      - Cuộc thi được triển khai rộng rãi, hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia

      - Tiến hành tổ chức xây dựng biểu tượng phải đảm bảo tính dân chủ, đoàn kết, khách quan, thiết thực và tiết kiệm, tuân thủ các quy định về Luật Sở hữu trí tuệ.

      II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI:

      1. Nội dung:

      Logo phải mang tính khái quát cao, thể hiện đạt được những yêu cầu về thiết kế như: tính thẩm mỹ, tính giáo dục, tính biểu cảm, dễ nhận biết, ấn tượng ... Logo không được vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam; không được sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh, biểu tượng nào ở trong và ngoài nước. Ý tưởng của mẫu thiết kế thể hiện được truyền thống và thành tựu nổi bật của trường, Phải đảm bảo tính đa ứng dụng, thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, gia công được trên mọi chất liệu: giấy, kính, gốm sứ, lụa…

      2. Hình thức cuộc thi

      2.1. Đối tượng dự thi

      Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại trường, các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường đều được tham gia.

      2.2. Thời gian:

      - Phát động cuộc thi từ 09/05/2024 đến 30/06/2024.

      - Lựa chọn công bố logo chính thức: 15/07/2024

      3. Địa chỉ nhận bài dự thi

      Mẫu thiết kế dự thi gửi về địa chỉ email: doantruongcdytkg@gmail.com hoặc gửi về địa chỉ: Phòng Công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (địa chỉ số 14 Phạm Ngọc Thạch, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), ngoài bìa thư ghi: “Bài dự thi cuộc thi thi sáng tác và phát hành biểu tượng Logo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

      4. Quy cách và hình thức trình bày

      - Tác phẩm dự thi được in trên giấy trắng dày, cứng, khổ giấy A4.

      - Mẫu thiết kế phải có một bản thuyết minh mô tả ý tưởng, ý nghĩa nội dung của phương án thiết kế (không qúa 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 01 đĩa CD lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG.

      - Hình thức sáng tạo, đơn giản, mang tính khả thi trong thi công để trình bày trên nhiều chất liệu.

      5. Quyền và trách nhiệm các bên liên quan đến cuộc thi

      5.1. Về phía các cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác logo:

      Thí sinh tham gia cuộc thi sáng tác logo chịu trách nhiệm và cam kết:

      - Mẫu logo dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đoạt giải, nhà trường sẽ thu hồi lại giải thưởng và đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

      - Mẫu logo dự thi phải là những mẫu chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào ở trong và ngoài nước.

      - Tác giả thiết kế mẫu logo và tham gia cuộc thi phải chịu trách nhiệm và cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ, hoặc mượn ý tưởng của những thiết kế đã đưa vào sử dụng của các cá nhân, tổ chức khác ở trong nước và nước ngoài.

      5.2. Về phía Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

      - Được sở hữu các mẫu logo đạt giải và có quyền sử dụng mẫu logo đó vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với logo đó theo mục đích của trường.

      6. Giải thưởng cuộc thi

      - Giải nhất: 01 giải, giải thưởng trị giá 5.000.000 đồng.

      - Giải khuyến khích: 01 giải, giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên:

      - Phòng Công tác HSSV và Đoàn Thanh niên trường chủ trì xây dựng kế hoạch thực cuộc thi sáng tác và phát hành biểu tượng Logo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, quyết định thảnh lập Ban Tổ chức, Giám khảo, thư ký cuộc thi xây dựng các văn bản, chuẩn bị nội dung các cuộc họp liên quan đến cuộc thi; lập dự toán kinh phí cuộc thi; tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi theo kế hoạch.

      - Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp thông tin cuộc thi đến các đối tượng tham gia cuộc thi, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi về Ban Giám hiệu trường và Ban Tổ chức cuộc thi.

      - Tham mưu Ban Giám hiệu trường, đề xuất các cơ quan báo chí, tuyên truyền thông tin về cuộc thi trên các trang Website của các đơn vị.

      - Chủ trì, phối hợp với phòng, khoa tổ chức Lễ công bố biểu tượng (Logo) gắn với việc tổ chức các sự kiện lớn của nhà trường.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi.

      2. Các Phòng, Khoa:

      - Các phòng, khoa và bộ phận trong toàn trường thông tin, tuyên truyền về nội dung kế hoạch cuộc thi đến đông đảo các thế hệ cán bộ, viên chức, giảng viên và đông đảo HSSV trong và ngoài trường.

       - Phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc thi đạt hiệu quả.

      Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cuộc thi sáng tác và phát hành biểu tượng Logo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đề nghị các các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai, thực hiện./.

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                             TS.BS.Nguyễn Đức Phát

Tải file kế hoạch và thể thệ cuộc thi tại đây:

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi

- Thể lệ cuộc thi

Đưa tin: ThS. Trần Ngọc Hân

                                                                                                                                                                                                

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác