Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ( Bộ LĐTB & XH) ban hành hướng dẫn số 588/TCGDNN-VP, " Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống cơ sở dữ liệu Giáo dục nghề nghiệp".

10:38 | 08/04/2024

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác