GIỚI THIỆU VỀ KHOA DƯỢC

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA DƯỢC

1.1. Tên Khoa: KHOA DƯỢC

1.2. Năm thành lập: 2012

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Dược Trường Cao Đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập từ năm 2012 trên cơ sở từ Bộ môn Dược của Trường Cao Đẳng Y tế Kiên Giang. Với nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy các môn khối Dược trình độ cao đẳng, trung cấp và dược tá.

2.1. Chức năng:

- Nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành về Dược cho các hệ đào tạo: Cao đẳng Dược chính quy, Cao đẳng Dược liên thông, Trung cấp Dược chính quy, Trung cấp dược vừa học vừa làm, Trung cấp Dược văn bằng 2 và Dược tá sơ học.

- Nhận nhiệm vụ đào tạo các hệ không chuyên về dược: Điều dưỡng, Y sĩ trong nhà trường và phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học.

2.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo cho ngành Dược bao gồm các hệ đào tạo: Cao đẳng Dược chính quy, Cao đẳng Dược liên thông, Trung cấp Dược chính quy, Trung cấp dược vừa học vừa làm, Trung cấp Dược văn bằng 2 và Dược tá sơ học.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Phối hợp với phòng nghiệp vụ Dược (Sở Y tế); Trung tâm kiểm nghiệm dược và mỹ phẩm; Khoa Dược Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang; Khoa Dược trung tâm y tế Thành Phố Rạch Giá, Khoa Dược Trung tâm y tế Châu Thành,...các trạm y tế và các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Gắn quá trình đào tạo với thực tiễn, tạo cơ hội cho sinh viên học tập cũng như thực hành lâm sàng với bệnh nhân.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV thuộc khoa.

- Quản lý chất lượng, nội dung và phương pháp đào tạo NCKH.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng phân công. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất kế hoạch bổ sung hóa chất, thuốc, bảo trì thiết bị dạy học, phòng thực hành kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đại đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và CBNV trong khoa.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

3. NHÂN SỰ VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3.1. Nhân sự:

Tổng số Khoa Dược: 16 người

Trong đó:

  • Giảng viên chính: 01 người
  • Giảng viên: 02 người
  • Giáo viên: 13

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: