Đại hội Sơ kết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

03:51 | 21/06/2023

      Thực hiện Công văn số 392-CV/ĐUK ngày 24/4/2023 cùa Đảng ủy Khối Các Cơ quan - Doanh nghiệp tình về việc tồ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020- 2025. Đảng ủy trường Cao đằng Y tế Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

      Tại Đại hội các đại biểu được nghe Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hai tham luận của các Chi bộ. Báo cáo đã nêu bật được hai phần chính là Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV và Nhiệm vụ và giải pháp từ nay đến cuối Nhiệm kỳ. Theo nội dung báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết tính đến 30/6/2023 (có 11 chỉ tiêu), kết quả đạt và vượt 10/11. Chỉ tiêu thứ 8 về phát triển 20 Đảng viên trong nhiệm kỳ, đến nay kết nạp được 07 do đó được đánh giá chưa đạt. Tuy nhiên, theo ý kiến đóng góp của Bí thư Đoàn trường, có nhiều khả năng kết nạp được nhiều Đoàn viên vào Đảng trong nữa cuối năm 2023 và các năm còn lại vì đã mở được các lớp Cảm tình Đảng. Vậy nên, tiêu chí thứ 8 cũng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Một số hình ảnh về Đại hội:

      Dù các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt nhưng Ban Chấp hành đảng bộ cũng đã có phần đánh giá kiểm điểm rất cẩn thận. Bên cạnh điểm lại các thành tích đạt được, không quên chỉ ra những thiếu sót, yếu kém cần khắc phục để toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ -Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giới thiệu thành phần BCH Đảng Uỷ dự Đại hội

 

Đ/c Huỳnh Văn Út - Phó BT Đoàn trường có tham luận về công tác Hiến máu tình nguyện

                                                                                                                                                            

                                                                                    Người viết: ThS. Huỳnh Trí Thức

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác