Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh

08:30 | 18/03/2024

      Công tác tuyển sinh là quá trình tổ chức và thực hiện việc tuyển chọn học sinh, sinh viên, hoặc những ứng viên khác vào các tổ chức giáo dục, trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, hoặc các khóa học đào tạo chuyên ngành khác nhau. Công tác tuyển sinh có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đội ngũ học viên và sinh viên, đồng thời là cơ hội để các tổ chức giáo dục thu hút và lựa chọn những ứng viên có tiềm năng và phù hợp nhất với các chương trình và mục tiêu của mình. Quá trình tuyển sinh thường bao gồm việc công bố thông tin về các khóa học, điều kiện nhập học, và các thủ tục cần thiết cho ứng viên. Các tổ chức thường sử dụng các phương tiện truyền thông, trang web, hội thảo tư vấn, và các phương tiện khác để quảng bá và thu hút ứng viên. Sau đó, quá trình tuyển sinh thường bao gồm việc thu thập hồ sơ, tổ chức các kỳ thi (nếu cần), và tiến hành phỏng vấn (nếu áp dụng). Cuối cùng, các tổ chức sẽ đánh giá và lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất để nhập học.

      Công tác tuyển sinh đóng vai trò quan trọng trong các trường cao đẳng và đại học, ảnh hưởng đến chất lượng và đa dạng của sinh viên, sự phát triển của trường và cả hệ thống giáo dục nói chung. Nhiệm vụ của công tác tuyển sinh trường Cao đẳng y tế Kiên Giang không chỉ là giới thiêu các ngành học chuyên ngành sức khỏe để các bạn học sinh có thêm lựa chọn về nghề nghiệp của mình trong tương lai. mà còn là dịp để dịp quảng bá về trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, những ngành nghề trường đang đào tạo, những thuận lợi và khó khăn khi học và đặc biệt là tầm quan trong của ngành sức khỏe đối với việc chăm sóc sức khỏe con người, gia đình, công động và xã hội đến toàn bộ học sinh PTTH trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng và toàn bộ nhân dân trong tỉnh nói chung. 

       Xác định được tầm quan trọng của tuyển sinh đến sự phát triển, chất lượng đào tạo, quy hoạch đào tạo của trường, nhất là hoàn thành sứ mệnh đào tạo ra nguồn nhân lực ngành y tế " vừa hồng - vừa chuyên" đáp ứng một phần nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong toàn tỉnh. Hằng năm Đảng ủy, Ban Giám hiệm nhà trường luôn quan tâm, động viên, và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ phận tuyển sinh trường hoạt động thuận lợi, hiệu quả nhất có thể. Bên cạnh đó, hằng năm bộ phận tuyển sinh trường luôn lập kế hoạch tuyển sinh cụ thể đến từng trường, tuyển chọn và phân công các thành viên trực tiếp tư vấn tuyển sinh tới các trường PTTH, đa dạng hóa các kênh tuyển sinh ( Qua đài phát thanh truyền hình, báo Kiên Giang, tư vấn trức tiếp tại các trường, qua các kênh mạng xã hội, băng rôn, áp phíc ,tờ rơi,...), đổi mới và linh động các phương pháp tuyển sinh ( tuyên truyền chung về sức khỏe, thực hiện các mô hình chăm sóc cơ bản về sức khỏe trực tiếp tại đơn vị cần tuyền truyền,...),....

      Với sự nỗ lực của bộ phân tuyển sinh trường, đặc biệt là sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, cùng với sự chung tay của các cán bộ - giảng viên được phân công trực tiếp tư vấn tuyển sinh.  năm 2023, trường tuyển sinh đạt 111%  kế hoạch tuyển sinh (trong đó Cao đẳng, trung cấp 508 sinh viên, sơ cấp 550 sinh viên, liên kết 90 sinh viên). Năm 2024, bộ phận tuyển sinh lên kế hoạch tuyển sinh trực tiếp tại 54 trong toàn tỉnh, dự kiến tiếp cận khoảng với gần 11.000 học sinh.  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG NĂM 2024

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác