Học tập Nghị quyết TW8 Khóa XIII

09:14 | 04/12/2023

      Sự thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thể hiện bằng các kết quả cụ thể: xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Vậy nên, việc triển khai học tập Nghị Quyết cho toàn thể đảng viên và quần chúng ở mỗi cơ quan đơn vị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điểm mới năm nay là công tác học Nghị quyết được diễn ra trực tuyến, theo kỹ thuật cầu truyền hình. Thật vậy, thực hiện tinh thần Công văn 1918 của Văn phòng Tỉnh uỷ ngày 30 tháng 11 năm 2023 công tác chuẩn bị hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 Khóa XIII tại các Cơ sở đảng trực thuộc đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đồng bộ nên hiệu quả rất cao.

      Là một điểm cầu số 7 thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, trường Cao đẳng Y tế Kiên giang đã có buổi học Nghị quyết TW8 Khóa XIII đầu tiên, sáng ngày 4/12/2023:

Cán bộ, giảng viên Trường CĐ Y tế KG - Học Nghị quyết TW8 Khóa XIII buổi sáng 4/12/2023

Cán bộ, giảng viên Trường CĐ Y tế KG - Học Nghị quyết TW8 Khóa XIII buổi sáng 4/12/2023

 

Người viết: Huỳnh Trí Thức

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác